Research paper: Brain-derived neurotrophic factor levels and depression during methamphetamine withdrawal

Publication Authors

Ren, Wenwei,Luan, Xiaoqian,Zhang, Jie,Gutteea, Priyanka,Cai, Yan,Zhao, Jiyun,Gu, Yingying,Wu, Chaowen,Su, Hang,Tao, Jingyan,Xie, Ying,Lv, Dezhao,Feng, Liang,He, Jincai

Publisher Information

Type: 
Academic Journal
Year: 
2017
Date Note: 
15-Oct-17
Publisher: 
Journal of Affective Disorders